En bønn til Porsgrunn

Det er ikke for sent. Ennå. 

Kjære, vakre sjøfartsby.

Som innflyttere med øyne som ser byen utenfra, spør vi oss stadig; Ønsker denne byen seg egentlig tilflyttere og turister hit? Ikke bare i dag, men om 10 år, om 20 år?

Porsgrunn bygger ut. River ned – og fyller ut. Men hva ofrer de på veien?

 


Foto: Jan Tangvald/ Facebookgruppen «Porsgrunn før i tida»

Byutvikling i Porsgrunn, før… og etter.

Foto: Geir Fragell / Porsgrunds Dagblad

 

Byen skal opp og frem.

Nye prosjekter skal på plass. Er det slik at noen glemmer å se seg rundt mens de kjapt og effektivt fyller en praktisk funksjon i dag, og glemmer at det også kommer en morgendag?

Da vi kjøpte den historietunge villaen på Øvre Frednes for 1,5 år siden hadde vi lite eller ingen internkunnskap om denne nye byen. Vi kjente ingen her – og vi visste lite om det som skjer i kommune eller hjem. På et år har vi hatt en bratt læringskurve og vi føler at vi begynner å bli litt bedre kjent med byens mentalitet, styrker og utfordringer.

Før budrunde og boligkjøp måtte vi bevise for kommunen / Porsgrunn utvikling at vi hadde en plan. Vi måtte overbevise dem om at vi respekterte kulturminnevern, arv og byggeskikk for å i det hele tatt få lov å by på byens praktbygg. Paradoksalt nok er nå den største jobben vi nå har, ikke å restaurere og ivareta denne eiendommen, men å kjempe mot de samme kreftene – som nå på egen hånd ønsker å rasere området Øvre Frednes for å utnytte hver eneste tilgjengelige kvadratmeter.

Ikke fordi de MÅ, men fordi de KAN.

Foto: Porsgrund Dagblad 2016

 

Vi har blitt et hår i suppa. Vi har nå siste året kjempet en kamp mot kommunens boligblokker og planlagte bilvei én meter fra husveggen. Nå er den neste utfordringen den historiske hagen, som kommunen nå ønsker å fjerne permanent for å huse en ny mega-barnehage.

Les også: Å male over en Munch i mangel av et lerret

Hos Riksantikvaren kan man lese om det som pleide å være en vakker prydhage med frukttrær, svalgang og hekker. Byens stolthet! Snart kanskje byttet ut med primærfarger, EU-godkjente lekeapparater og et standardisert gjerde som minner om overgrepet de fikk gjennomført på Øvre Frednes da eiendommen ikke hadde noen som kunne tale sin sak.

Vi ønsker også ny barnehage der den gamle stod. Vi har ingen behov for å selv bruke den historiske hagen, men vi er svært opptatt av at den forblir i riktig visuell tilstand. Vi foreslo først at barnehagen kunne få ta i bruk HELE hagen, helt inntil veggen vår. At de kunne benytte hele dette store området som en eventyrhage på omlandets egne premisser. Dette ble avslått og det ble heller presisert et ønske om tydelige tomtegrenser og standardiserte barnehagegjerder. Dermed er vår holdning nå endret til at vi ønsker å la den gamle grensa til barnehagen også stå som den nye grensa.

Dette omlandet de ønsker å utnytte, BØR bevares. Hagen bør prioriteres som et av byens få og hellige grøntarealer. Den burde fredes og behandles som et parkanlegg av kommunen – hvor barnehagebarn og andre mennesker kan nyte godt av naturen om området, uten gjerder, veier og lekeapparater.

Telemarksavisa: Helt hit planlegger kommunen ny barnehage

 

På generelt grunnlag er vi i mot nedbygging av kulturminner. Vi er av den formening at planene er av av det schizofrene slaget, når en og samme instans uttaler to vidt ulike ting. Vi har Kulturminneplanen på sin side – og Byutvikling, som bygger for å lage noe nytt på andre siden. Planen slik den nå er presentert, er en voldtekt av et viktig kulturhistorisk naturområde av sentral art for porsgrunn slik vi kjenner byen i dag. Sjøfartsbyen. Porselensbyen. Porsgrund by. Det er lite igjen som minner om storhetstiden hvor noen dedikerte ressurssterke familier ga livsgrunnlag for et helt lokalsamfunn.

Dette er ikke vår private kamp. Det er vår felles arv. Vi låner og forvalter dette monumentet en periode av dets lange liv, og skal gi det videre til kommende generasjoner. Da må vi tenke oss nøye om hvilke konsekvenser våre reguleringsplaner får for fremtiden. Porsgrunn har dessverre en svært dyster histore hva angår forvaltning av kulturarv, og det synes som historien gang på gang gjentar seg. Dette har også blitt vår by nå, og den skal vi skjenke videre til våre barn og barnebarn. De kommer garantert til å ha en helt annen forståelse og respekt for historien. De som forvalter og bestemmer nå tilhører dessverre generasjonen som doset ned den «gamle driten».

Familien Knudsen – med skipsreder og politiker Jørgen Christian på Øvre Frednes i Porsgrunn, sammen med bror Gunnar Borgestad (Statsminister) og søster Serine Jeremiassen (gift med stifter av Porsgrund Porselænsfabrik og drev den videre etter hans bortgang kort tid etter) – var kulturbærere, gründere og innovatører som gjør at Porsgrunn i dag er kjent for både Porselen og skipsfart. Derfor har vi et anker i kommunevåpenet. I dag er det snart bare et forlatt supplyskip som vaker på dødsleiet i elva ovenfor et underfinansiert/stengt sjøfartsmuseum som ligger i skyggen av et havarert kjøpesenterprosjekt. Skammen og forringelsen av kulturarven burde kanskje muliggjøre en modernisering av symbolikken i byvåpnet… Tør vi foreslå å bytte ut ankeret og porsblomsten med noe litt mer, hva skal en si… mer representativt? Her er en kjapp og vulgær skisse:

 

 

«Folk flest» her synes å ha en sterk mening om at historien må bevares. At byens kulturelle ryggrad og identitet er selve bærebjelken. Hvordan kan da konseptet «byutvikling» mangle det demokratiske aspektet så til de grader – og brutalt overkjøre, mens opinionen gråter på tribuneplass?

Så hva er det som skjer i prosessen, egentlig? Det presenteres en løsning fra et sterkt hold. Altså noen med en ideologi om byutvikling. Så skal det voteres – og alternativene er enten for vagt presentert eller utarbeidet fordi de mangler eierskap. Det blir fort et prestisjeregime om å oppnå målsettinger, der fornuft og bedre viten ikke tas i betrakting og ei heller vurderes fordi kjærligheten til egen idé – eller nettverk – veier for tungt.

Men hvem er disse menneskene som kommer opp med disse ideene – og hvem godkjenner de? Hvordan? 

Vi må ikke glemme at det er Porsgrunn kommune selv, som har gjort det mulig å bygge ned Øvre Frednes før det fikk en egen stemme. De fikk med Porsgrunn Utvikling godkjent utopiske blokk- og tomteplaner som ikke harmonerer med en rekke lover og paragrafer. Det er akkurat i kjølvannet av denne reguleringsplanen at mulighetene nå finnes for å lage et inngjerdet, gjørmete, primærfargesirkus. Over hundre sherroxkledde barn skal beskyttes av godkjente gjerder og tydelige grenser midt i den historiske hagen, som etter vår mening burde få stå i fred og være en visuell perle som man må forholde seg til på dens egne premisser.

Vi frykter at byens beslutningstakere nå snart skal gå forbi modellen av Skomvær i trappen på vei opp til rådhussalen for å gi hagen på Øvre Frednes dødsdommen pakket inn i gladnyhet om «positiv byutvikling».

 

 

 

Det er et sørgelig sorti som har ført til at man ønskes velkommen til byen av Coop Extra-bygget. En mastodont midt i trehusbebyggelsen. NAV-bygget. En massiv boligblokk er på vei opp midt i byens stolthet, elva. Kjøpesenteret Plenty. Et blivende hotell som ingen vet hvordan skal se ut. Vi fortsetter videre over Kirkehaugen der TOR (med hammeren) Entreprenør ironisk nok bygger det nye kirkebygget som minner om et vrengt badeanlegg i følge tegningene – som brorparten av demokratiet ikke støtter. Hva blir det neste?

Porsgrunnsfolk vi treffer er brennende engasjert. De rause og kunnskapsrike. Vi overøses av dette engasjementet i form av samtaler, bøker, bilder og avisutklipp. Vi har mottatt samlinger og gjenstander fra huset og fra tiden da Porsgrunn satte spor i historien. Likevel sier mange det samme; At de ikke blir hørt av byen sin. At ting her «bare ER slik, sånn har det liksom alltid vært.»

Barnehagen skal snart opp. Vi vet fremdeles ingenting konkret om hva som faktisk skal bygges. Vi opplever at «informasjonsmøtene» ikke har vært informative i det hele tatt. Vi har ikke fått en eneste detalj om utforming. Det oppleves som om det «er alt for tidlig i prosessen» helt frem til det plutselig «alt for sent til å komme med innvendinger».  Nå registrerer vi at det har blitt lagt ut et par «skissetegninger», men informasjonsmøter har det ikke vært noe av. Vi har blitt forsikret om at bare denne reguleringsplanen gikk igjennom, så skal vi ved senere anledning få komme med innspill til utformingen. Akkurat dette fester vi minimal tillit til, og følger med argusøyne hvilke politiske partier som mener hva om veien videre.

Dette er det eneste vi vet med sikkerhet:

«Vi bor i en by, så dette må vi forvente» sies det. Men hvilken by er det vi egentlig vil ha?

La oss forme Porsgrunn til en historisk perle – og ikke til en arkitektonisk kreftsvulst på steroider.

 

Vi takker for at du engasjerer deg i kommentarfelt, både her og på Facebook. Lik, del og engasjer gjerne noen du vet bryr seg om bevaring av Porsgrunn. 

Mer info om saken og muligheter for å komme med innspill direkte til kommunen, finner du på HER.

 

Med ønske om alt det beste for Porsgrunn og Øvre Frednes

Mona & Marius Erlandsen
Villa Frednes

 

 

For å følge oss:

Facebook: Villa Frednes
Instagram: @villafrednes
SnapChat: villafrednes

 

Les også: Å male over en Munch i mangel av et lerret

Hjelp oss ruste opp den forsømte parken: Dugnad i Indianerskogen på Øvre Frednes

 

7 kommentarer

 1. Knut Fredrik Clausen
  13. april 2018 at 12:54 — Svar

  Dette kunne ikke sies på en bedre måte. Et samlet engasjement hos byens befolkning er det som må til…. Coop xtra bygget…. Huff!
  Stå på videre, det er nok mange fler enn dere tror som er enige i urettferdighetene!

 2. Jette Bugge
  13. april 2018 at 13:59 — Svar

  Kjære ordfører Robert Martin Kåss.
  Hvordan er dette mulig i vår herlige by Porsgrunn.
  Lytt til eierne av villa Frednes.
  De har så mange fornuftige argumenter.
  Vis at du bryr deg….

 3. Lise Lie
  13. april 2018 at 14:58 — Svar

  Kjære flotte ansvarlige neste generasjon! Dere representerer det jeg er flau over å si mange i min generasjon mangler totalt; fremtidsvisjon og ansvar for kommende generasjoner! Det er dessverre ikke nytt at denne kommunen turer frem med planer og bygninger med mer el mindre katastofalt manglende harmoni med omgivelsene og historien. Det kommer til å skje igjen og det er en skam! Det er også en sorg. Byen er full av eksempler på det fra Osebro til Vitensenteret som har fått et litw flatterende XXL skur rett bak seg (nesten). Jeg håper inderlig at tilstrekkelig mange unge politikere tenker seg om nå før de lar «doserne» ødelegge nol en gang! La barna ta del i det lille som er igjen av historien på Frednes gjennom å kunne besøke en oase direkte knyttet til deres «arbeidsplass». La dem oppleve fordums glede av blomsterprakt og trær som skifter med årstidene og bli stolte av «slottet» de har som nabo. Ikke frarøv dem retten til tilgang på lokalhistorie gjennom å sperre dem inne med plast, stål og betong som er funksjonelt, men uten sjel. Porsgrunn bystyre, vis ansvar, løft blikket, tenk mer på barn og barnebarn enn egne meritter, prinsipper, losjevenner og pengepungen, for en gangs skyld!

 4. Anne Gulbrandsen
  13. april 2018 at 18:12 — Svar

  Godt skrevet. La oss ta vare på det lille vi har igjen av kulturminner. Håper de som bestemmer her i byen, vet å endre standpunkt i tide.

 5. Bjørn Aasen telf 99317722
  29. mai 2018 at 20:47 — Svar

  Hei…
  Ja jeg håper at noen kan stoppe galskapen. Hvordan går det an å godsjenne og starte på bygging av et hotell når ingen vet hvordan det skal bli. Men en stakkars huseier som gjerne vil gjøre div. på sin eiendom som han betaler skatt i dyr dommer på for å få lov til å eie blir nekktet både det ene og det andre… Men det jeg ville si er at jeg støtter dere og føler meg trist for at Porsgrunn kan behandle dere slik…..
  Min far gikk på skole der og ble utdannet til kystskipper…

  Vennlig hilsen: Bjørn…..

 6. Jørn Helge Magnussen
  3. juni 2018 at 22:53 — Svar

  Hei!

  Jeg har lest dette igjen og igjen. Jeg er enig i mye, men litt skeptisk til hvordan dere ordlegger dere, for jeg ser en mulig crash med det jeg synes blir alt for lite vektlagt i arealplaner. Jeg skal forklare meg bedre.

  Jeg er veldig opptatt av biomangfold, og ønsker bevaring av de gjenværende små lommer av biotoper, som skulle måtte finnes i Grenland. Eidangerhalvøya hadde en unik natur, mye pga Oslofeltet geologiske sammensetning. Den er en del av Gea Norvegica UNESCO Global Geopark, og er et område med en unik geologi og natur- og kulturhistorie. Nå er det bare små rester av denne naturen igjen, og disse restene er under hardt press mot utbygging og rasering. Kulturminner er helt klart viktige å ta vare på, og jeg støtter dette. Men om det skulle være på bekostning av de få områder av opprinnelig natur som befinner seg i kommunen, er jeg usikker på hva jeg mener.

  Jeg ser kun fokus på kulturminner. Dere fremhever at ulike bygninger er stygge, og ønsker å bevare så mye av det gamle Porsgrunn som mulig. Det er helt fair, men om da kommunen skal ha utbygging, må man ta nye ubrukte plasser. Det vil kunne gå på bekostning av den lille delen av opprinnelig natur som finnes igjen, og da mener jeg det faktisk er bedre å ta områder, hvor naturen er likevel er ødelagt, slik at man kan bevare de få rester av opprinnelige økosystemer som finnes.

  Det kan godt være jeg leser dere feil, og at det ikke er intensjonen, men jeg leser at det er viktigere å ta vare på kulturminner, og at det ikke er så nøye med den opprinnelige naturen. For å unngå evt. misforståelse velger jeg derfor å stille følgende spørsmål. Hvordan ønsker dere kommunen skal forholde seg til de arealene som har opprinnelig natur i Porsgrunn kommune?

  Jørn Helge Magnussen

  • 8. juni 2018 at 08:53 — Svar

   Dette er et godt, og legitimt spørsmål. Vi har hele tiden sagt at vi ønsker at folk med denne kompetansen skal komme på banen, men vært klare på det at den kompetansen innehar ikke vi to her på Øvre Frednes. Derfor uttaler vi oss med det som er vårt interesse- og kunnskapsfelt, og ønsker velkommen til alle andre som har kunnskap vi ikke har. Vi ønsker det beste for området, det gjelder selvsagt både natur, miljø, barn og kulturarv. Velkommen på banen alle med kunnskap om dette!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Herr & Fru Blåkläder
Dugnad i "Indianerskogen"

MENU

Back

Share to