Villa Frednes

Et kunstnerhjem

Herskapsvillaen er bygd mellom 1901 og 1905 – tegnet i stilarten nyrenessanse av arkitekt Haldor Larsen Børve. Eksteriøret har korintisk søyleorden og rike utsmykninger hugget i massiv stein med staffasje som avbilder hav og skip.

Interiøret har håndmalte takmalerier bla. med havguden Poseidon og detaljerte utskjæringer i massiv eik. Bygget er Sefrak-registrert i verneklasse A og har høy historisk verdi både lokalt og nasjonalt.

Se også: Interiørbilder fra tidlig 1900-tall i Villa Frednes.

Villaen ble bygget i 1905 av den velstående rederen Jørgen C. Knudsen, kjent for sin Skomvær av Porsgrund (Hør «Skomværsvalsen» av Erik Bye).

Fredneseiendommen som har en viktig plass i Porsgrunns historie. Christen Knudsen (død 1888), ektefellen Gurine (Guro) Aadnesdatter (død 1900) og deres barn, kjøpte området Øvre Frednes i 1854. Gården lå til elven med store bygninger, lasteplasser m.m. var en suveren plass for skipsrederi og skipsbygging. Før familien Knudsen hadde eiendommen en lang historie. De mest kjente tidligere eiere av eiendommen var fra 1742 den kjente boksamleren, kanselliråd Carl Deichman og hans bror kammerråd Wilhelm Deichman. Videre var den eid av Diderich von Cappelen i Skien, og deretter av hans sønn Ulrich Fredrich von Cappelen (1770-1822) som flyttet dit med sin familie og bodde der til sin død.

Gården var barndomshjemmet til bl.a. Nicolai Benjamin Cappelen, Ulrik Frederik Cappelen, Benedicte Cappelen og Jørgen Wright Cappelen. Gården ble i 1822 kjøpt av skipsfører Mogens Thrane, og senere av tollkasserer Georg N. Crøger. Det skal ha vært han som kalte eiendommen Frednes. I 1854 kjøpte skipsreder Christen Knudsen (far til statsminister Gunnar Knudsen, stortingsmann og skipsreder Jørgen C. Knudsen og Serine Knudsen g. med Johan Jeremiassen, grunnlegger til Porsgrunds Porselænsfabrik.)

Øvre Frednes ble bygd for å bo høyere opp, over den rå luften nede ved elven. Familien flyttet til Øvre frednes i 1862. Gården var senere eid og bebodd av deres etterkommere. Etter Christen Knudsen ble Frednes overtatt av hans eldste sønn, skipsreder og stortingsrepresentant (Høyre) Jørgen Christian (1843-1923).

Grunnstenen med årstall fra gamle Øvre Frednes ble satt inn i muren i hvelvet i kjelleren i det nye huset. Villa Frednes har i de 112 årene siden da fungert som redervilla, bibliotek, kulturhus, maritim skole, restaurant og kunstgalleri – og er nå i privat eie av ekteparet Mona Stenseth Erlandsen og Marius Erlandsen som bor og driver sin familiebedrift Emmeselle AS fra Øvre Frednes.

«Det er få hus i Norge og fra samme tid som kan lignes med Øvre Frednes. Bygningen som er formet av den berømte porsgrunnsarkitekten Halldor Børve, er tydelig inspirert av italiensk villa-arkitektur fra renessansen som ny-renessanse. Den er en «Villa sub urbana», eller villa utenfor bykjernen. Huset er et monument over Porsgrunns fremskutte plass som sjøfartsby med den gang landets største seilskipstonnasje. Jørgen C. Knudsen kontraherte og var reder for Skomvær av Porsgrunn som var Norges største stålbark, bygd i 1890. Huset dokumenterer derfor på en spesiell måte byens historie. Det er ingen over og ingen på siden.» – Aasmund Beier-Fangen

MENU

Back

Share to